Menu Zamknij

Diagnostyka

Podstawą leczenia każdej choroby jest postawienie diagnozy. W tym celu wyposażyliśmy naszą przychodnię w aparaturę potrzebną nam każdego dnia do ustalenia przyczyny choroby naszych pacjentów. Oferujemy:

1. Badania krwi:
Morfologia krwi wraz z rozmazem mikroskopowym: podstawowe, diagnostyczne badanie krwi, polegające na ilościowej i jakościowej ocenie występujących w niej elementów morfotycznych. Oceniamy w nim krwinki czerwone, krwinki białe, płytki krwi.
Badania biochemiczne: badanie obejmujące analizę składników surowicy. Dostarcza wielu cennych informacji i wskazówek ułatwiających postawienie właściwej diagnozy. Badanie surowicy pokazuje poziom enzymów, hormonów, białek, elektrolitów i  w organizmie. Wyniki obrazują stan kliniczny konkretnych narządów.
Badanie moczu: Badanie fizykochemiczne moczu, badanie mikroskopowe osadu moczu. Jedno z podstawowych laboratoryjnych badań diagnostycznych w praktyce medycznej. Daje wiele ważnych informacji o funkcji układu moczowego, a także pośrednio innych narządów i układów.

2. Wykrywanie pasożytów wewnętrznych
Badanie kału metodą flotacji, rozmaz świeżego kału, testy w kierunku Giardia lamblia.


3. Badanie ultrasonograficzne USG
Dzięki posiadaniu sprzętu do badania ultrasonograficznego jesteśmy w stanie prowadzić szerszą diagnostykę chorób układu pokarmowego, moczowego i rozrodczego, w tym wykrywać i prowadzić ciążę. Nasi lekarze ukończyli kursy specjalistyczne diagnostyki ultrasonograficznej i stale podnoszą swoje kwalifikacje w tej dziedzinie czyniąc z diagnostyki ultrasonograficznej jamy brzusznej jedno ze swoich głównych zainteresowań zawodowych

4. Wykonywanie szybkich testów diagnostycznych
Szybka diagnostyka w kierunku: wirusa białaczki kotów FeLV i wirusa nabytego niedoboru immunologicznego kotów FIV, parwowirus psi i koci (panleukopenia), Giardia lamblia, Choroby odkleszczowe: Ehrilchia canis, Borrelia burgdorferi i Anaplasma phagocytophilum/Anaplasma platys, Dirofilaria immitis, przesiewowe testy alergiczne na obecność w surowicy immunoglubulin IgE, badanie kleszcza pod kątem Borelia sp.

5. Diagnostyka dermatologiczna, endokrynologiczna oraz diagnostyka chorób uszu: Diagnostyka cytologiczna, wymazy ze skóry i zewnętrznych kanałów słuchowych, diagnostyka alergii, choroby pasożytnicze skóry, badania hormonalne. 


6. Badanie bakteriologiczne i mykologiczne: wymazy bakteryjne, wymazy w kierunku chorób grzybiczych


7. Badania cytologiczne i histopatologiczne: biopsja aspiracyjna cienkoigłowa oraz pobieranie wycinków do badań histopatologicznych.